viper stripes

White xxx
Silver xxx
Black

VS2

White

VS1

Black

VS6

Silver

Viper Stripe

Viper Stripe

Viper Stripe